ราชวิถี

165 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น แถวถนนราชวิถี เขตพญาไท
เช่า
ปิดการขาย
พญาไท
Area: 61 ตารางวา
2
3