Archives

, , , Posted by on

เรื่องของหลอดไฟ LED ที่บอกกันว่าประหยัดไฟกว่า และสว่างกว่า

หลอดไฟ LED ประหยัดไฟกว่า?

หลายคนได้ทราบดีแล้วว่าหลอดไฟ LED นั้นมีราคาที่แพงกว่าหลอดอื่นทั่วไป โดยคนขายมักจะชูข้อดีว่า “ราคาแพงกว่าแต่ใช้งานได้คุ้มกว่า” แพงแต่คุ้มเหมือนเป็นการลงทุนที่จะเห็นผลดีในภายหลังหากใช้งานไปนานๆ แต่ก็มีคนออกมาให้ความเห็นว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้น จุดที่เรียกว่าการซื้อมาแพงกว่าแล้วจะคุ้มกว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ตอนนี้ยังไม่ดีพอสมควร ผมเลยไปหาข้อมูลมารวมกันว่าสรุปว่าความจริงควรเป็นอย่างไร ลองดูข้อมูลที่ผมไปหามากันนะครับ Continue reading