Archives

, , , Posted by on

ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อแต่งห้องคอนโดไว้สำหรับปล่อยเช่า

appliances

ใครที่ไปจองคอนโดมาเพื่อที่จะไว้ปล่อยเช่ารายเดือน รายปี ถ้าอยากเพิ่มมูลค่าของห้องที่ปล่อยเช่าหรือต้องการตกแต่งห้องให้ดูน่ามาเช่าพักอาศัยมากขึ้น เราก็ต้องลงทุนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาไว้ในห้องเช่าของเรา เพื่อให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่คนเช่าห้อง โดยคนเช่าไม่ต้องไปหาซื้อหรือมาติดตั้งเอง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เช่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้บางส่วนด้วย เพราะถ้าหากผู้เช่าไปหาซื้อเองคงต้องซื้อที่ละชิ้นและต้องเดินทางไปซื้อเองและต้องแบกกลับมาเอง เราจึงจัดหาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใส่ห้องไว้เลย พร้อมให้เช่าอยู่ได้ทันทีโดยไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มหรือขนย้ายอะไรเข้ามา ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีไว้ตกแต่งในห้องคอนโดก็จะมี Continue reading